459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kardiomyopatie, myokardiopatie

Popis kardiomyopatie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Pro jednoduchost si představme, že srdce je slepenec dutých svalů. Když svaly povolí (srdce dilatuje), tak do dutého prostoru natéká krev. Stažení (kontrakce, systola) naopak způsobí, že krev je ze svalu vyhnána ven. Pak už pouze stačí správně připojit potrubí (cévy) a čerpadlo pracuje.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Kardiomyopatie (KMP) znamená onemocnění srdečního svalu, které vede k poruchám srdeční funkce. Příčina je v mnoha případech neznámá.

Z hlediska postižení srdečního svalu dělíme kardiomyopatii na 3 druhy: dilatační, hypertrofickou a restriktivní.

Příčiny

  • infekce, toxiny
  • poruchy imunity, metabolické poruchy
  • nádory
  • onemocnění pojivové tkáně
  • Léky

Dilatační kardiomyopatie

Nejčastější typ kardiomyopatie znamená rozšíření (dilataci) srdce. Rozšíření s sebou nese zvětšení vnitřního objemu srdce. Srdeční svalovina tak musí vytlačit větší množství krve, než na jaké je stavěna, což postupně vede k selhávání srdce.

Příznaky – klinický obraz

Projevem dilatační kardiomyopatie je selhávání srdce, které způsobuje nepravidelnost srdečního tepu (tachykardie, fibrilace síní až komor), otoky končetin, otok, edém plic, či plicní hypertenze (zadýchávání se).

Z počátku nemusí jedinec o srdečním selhávání vědět, může ale vést až ke smrtelné fibrilaci komor.

Hypertrofická kardiomyopatie

Tento typ kardiomyopatie je charakteristický zvětšením a nepoddajností levé poloviny srdce. V momentě uvolnění srdce (diastola) má do srdce natékat krev, aby byla srdečním stahem posunuta dál, ale právě zmíněná nepoddajnost a zvětšení způsobuje nedostatečné plnění srdce.

Příčina je spatřována v genetických dispozicích pro toto onemocnění.

Hypertrofická kardiomyopatie je častou příčinou náhlé smrti mladých sportovců.

Příznaky – klinický obraz

Onemocnění se nemusí vůbec projevit, jedince může trápit nedostatek dechu při námaze, krátkodobé omdlévání, otok, edém plic, bušení srdce, arytmie.

Restriktivní kardiomyopatie

U nás jde o vzácný typ, jenž se projevuje ztuhlostí srdečního svalu.

Komplikace kardiomyopatií

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vyvarování se činnostem pro srdce náročným, jako např. vyčerpávající sport, stres, vypětí sil.

Léky

ikona léky

Lékař může pro léčbu kardiomyopatie volit léky na odvodnění (diuretika), snížení krevního tlaku (ACE inhibitory, blokátory vápníkových kanálů, vazodilatancia), snížení srdeční činnosti (beta-blokátory).

Možné je i voperování kardioverter-defibrilátoru, jenž při srdeční nepravidelnosti sjednotí srdeční rytmus elektrickým impulzem.

Nitráty jsou nevhodné, protože srdce se při uvolnění po stahu hůře plní krví, nitráty sníží tlak, takže plnění srdce krví jde pomaleji.

Pravda o přírodních přípravcích


Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix.
 

Potraviny

ikona potraviny

Vitaminy, minerální látky

ikona vitaminy

Přírodní vitaminy skupiny B

Pivovarské sušené kvasinky, zdroj všech vitaminů B.
My dnes často utrácíme za nesmyslně drahé přípravky se speciálními účinnými látkami, a přitom třeba jen trpíme nedostatkem základních vitamínů.

ikona vyhody Přírodní zdroj všech vitaminu skupiny B za minimálné cenu.
ikona nevyhody Někomu může vadit chuť.
ikona dávkování Dospělí 4 tablety 3x denně po jídle, děti 2 tablety 3x denně.
ikona cena 70 Kč na 16 dní (Na měsíc je třeba 2 balení u dospělého)

Přírodní vitamin C - Camu camu

Camu camu obsahuje 40x více vitamínů vitaminu C nežli pomeranče.
Průmyslově pěstované potraviny dnes nemusejí obsahovat základní vitamíny a minerální látky (vlivem hnojiv, pesticidů, předčasným sklízením a následným chemickým ošetřením). Na druhou stranu svěřit trvale svou důvěru chemicky připravovanému vitaminu C též není zárukou trvalého zdraví.

ikona vyhody Jde o čistě přírodní zdroj vitaminu, žádný syntetický vit. C, žádná chemie.
ikona nevyhody Vždy bude dražší než syntetický vitamin C. Někomu může vadit prášková forma, lze volit dražší tobolky.
ikona dávkování ½ čajové lžičky (cca 1g) na pokrm, do nápoje.
ikona cena 270 Kč za jemně mletý prášek na 2 měsíce, nebo dražší a snadněji užívané kapsle

(Informační zdroje stránky)