459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kardiomyopatie, myokardiopatie

Popis kardiomyopatie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Pro jednoduchost si představme, že srdce je slepenec dutých svalů. Když svaly povolí (srdce dilatuje), tak do dutého prostoru natéká krev. Stažení (kontrakce, systola) naopak způsobí, že krev je ze svalu vyhnána ven. Pak už pouze stačí správně připojit potrubí (cévy) a čerpadlo pracuje.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Kardiomyopatie (KMP) znamená onemocnění srdečního svalu, které vede k poruchám srdeční funkce. Příčina je v mnoha případech neznámá.

Z hlediska postižení srdečního svalu dělíme kardiomyopatii na 3 druhy: dilatační, hypertrofickou a restriktivní.

Příčiny

  • infekce, toxiny
  • poruchy imunity, metabolické poruchy
  • nádory
  • onemocnění pojivové tkáně
  • Léky

Dilatační kardiomyopatie

Nejčastější typ kardiomyopatie znamená rozšíření (dilataci) srdce. Rozšíření s sebou nese zvětšení vnitřního objemu srdce. Srdeční svalovina tak musí vytlačit větší množství krve, než na jaké je stavěna, což postupně vede k selhávání srdce.

Příznaky – klinický obraz

Projevem dilatační kardiomyopatie je selhávání srdce, které způsobuje nepravidelnost srdečního tepu (tachykardie, fibrilace síní až komor), otoky končetin, otok, edém plic, či plicní hypertenze (zadýchávání se).

Z počátku nemusí jedinec o srdečním selhávání vědět, může ale vést až ke smrtelné fibrilaci komor.

Hypertrofická kardiomyopatie

Tento typ kardiomyopatie je charakteristický zvětšením a nepoddajností levé poloviny srdce. V momentě uvolnění srdce (diastola) má do srdce natékat krev, aby byla srdečním stahem posunuta dál, ale právě zmíněná nepoddajnost a zvětšení způsobuje nedostatečné plnění srdce.

Příčina je spatřována v genetických dispozicích pro toto onemocnění.

Hypertrofická kardiomyopatie je častou příčinou náhlé smrti mladých sportovců.

Příznaky – klinický obraz

Onemocnění se nemusí vůbec projevit, jedince může trápit nedostatek dechu při námaze, krátkodobé omdlévání, otok, edém plic, bušení srdce, arytmie.

Restriktivní kardiomyopatie

U nás jde o vzácný typ, jenž se projevuje ztuhlostí srdečního svalu.

Komplikace kardiomyopatií

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vyvarování se činnostem pro srdce náročným, jako např. vyčerpávající sport, stres, vypětí sil.

Léky

Lékař může pro léčbu kardiomyopatie volit léky na odvodnění (diuretika), snížení krevního tlaku (ACE inhibitory, blokátory vápníkových kanálů, vazodilatancia), snížení srdeční činnosti (beta-blokátory).

Možné je i voperování kardioverter-defibrilátoru, jenž při srdeční nepravidelnosti sjednotí srdeční rytmus elektrickým impulzem.

Nitráty jsou nevhodné, protože srdce se při uvolnění po stahu hůře plní krví, nitráty sníží tlak, takže plnění srdce krví jde pomaleji.

Potraviny

(Informační zdroje stránky)